การรับสมัครนักเรียน

 

 

 


1. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่นการพิจารณามีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ของโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง (ฉบับใหม่)

2. ยกเลิกประกาศฉบับเดิม ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

3. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมโรงเรียน
ข่าวแจ้งเพื่อทราบ
หนังสือเวียนอัพเดท My Office64
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ