การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

 
 1. เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2566
2. หนังสือรับรองผลการศึกษา เพื่อเข้าศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
3. หนังสือรับรองผลการศึกษา เพื่อเข้าศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียน ปีการศึกษา 2566

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ข่าวแจ้งเพื่อทราบ
ประกาศจากงานพัสดุ
หนังสือเวียนอัพเดท My Office66
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ