บุคลากร ครูอัตราจ้าง

1  

นางสาวนิตยา ศรีสุข

พลศึกษา

2  

นางสาวจุฑาวรรณ พีรชัยเดโช

ภาษาจีน

3  

นายนพรัตน์ สัตย์ซ้ำ

สังคมศึกษา

 4  

นางสาวชณิตตา จินตศิริกูล

สังคมศึกษา 

งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ