ข้อมูลบุคลากร

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

บุคคล ฝ่ายบริหาร

     ผู้อำนวยการโรงเรียน      จำนวน   1  คน 

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน  4  คน 

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

     กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์             จำนวน  20  คน 

     กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์            จำนวน  28  คน  

     กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ      จำนวน  19  คน   ครูต่างชาติ  3  คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน

     กลุ่มสาระฯภาษาไทย               จำนวน  11  คน

     กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา             จำนวน  15  คน  

     กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พละศึกษา   จำนวน  8  คน   ครูอัตราจ้าง 1 คน

     กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา               จำนวน  8  คน  

     กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ         จำนวน  8  คน  

 

งานสนับสนุนการสอน

     งานแนะแนว     จำนวน  2  คน   ครูอัตราจ้าง 2 คน

     งานห้องสมุด     จำนวน  3  คน

 

เจ้าหน้าที่

          กลุ่มบริหารงานบุคคล                      จำนวน  2  คน

          กลุ่มบริหารทั่วไป                             จำนวน  3  คน

          กลุ่มบริหารงบประมาณ                    จำนวน  5  คน

          กลุ่มบริหารวิชาการ                         จำนวน  2  คน

          สำนักงานผู้อำนวยการ                    จำนวน  1  คน

 

บุคลากร พนักงานและลูกจ้าง

          ลูกจ้างประจำ                   จำนวน  2  คน

          พนักงานขับรถยนต์          จำนวน  3  คน

          ช่างฝีมือ                          จำนวน  2  คน

          แม่บ้าน                           จำนวน  7  คน

         พนักงานสถานที่               จำนวน  2  คน

 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์    จำนวน  21  คน

     

  
   
  
  
 

งานประชาสัมพันธ์
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

   
  

ประกาศจากงานพัสดุ
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง