รวมเอกสารดาว์นโหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล

Attachments:
Download this file (28022565ครูชำนาญการ.doc)28022565ครูชำนาญการ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา284 kB
Download this file (28022565ครูชำนาญการพิเศษ.doc)28022565ครูชำนาญการพิเศษ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา276 kB
Download this file (28022565ครูผู้ช่วย.doc)28022565ครูผู้ช่วย.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา249 kB
Download this file (28022565ครูยังไม่มีวิทยฐานะ.doc)28022565ครูยังไม่มีวิทยฐานะ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา276 kB
Download this file (28022565ครูเชี่ยวชาญพิเศษ.doc)28022565ครูเชี่ยวชาญพิเศษ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา285 kB
Download this file (28022565รอง ผอ วิทยฐานะชำนาญการ.doc)28022565รอง ผอ วิทยฐานะชำนาญการ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา282 kB
Download this file (28022565รอง ผอ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ.doc)28022565รอง ผอ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา283 kB
Download this file (28022565รอง ผอ แบบไม่มีวิทยฐานะ.doc)28022565รอง ผอ แบบไม่มีวิทยฐานะ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา283 kB
Download this file (28082565ครูเชี่ยวชาญ.doc)28082565ครูเชี่ยวชาญ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา282 kB
Download this file (PA1บส ผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่มีวิทยะฐานะ.doc)PA1บส ผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่มีวิทยะฐานะ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา78 kB
Download this file (PA1บส ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ.doc)PA1บส ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา78 kB
Download this file (PA1บส ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ.doc)PA1บส ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา77 kB
Download this file (PA1ส ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ.doc)PA1ส ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา3117 kB
Download this file (PA1ส ครูชำนาญการ.doc)PA1ส ครูชำนาญการ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา3015 kB
Download this file (PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ.doc)PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา2072 kB
Download this file (PA1ส ครูเชี่ยวชาญ.doc)PA1ส ครูเชี่ยวชาญ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา3050 kB
Download this file (PA2บส ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ.doc)PA2บส ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา106 kB
Download this file (PA2บส ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ.doc)PA2บส ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา107 kB
Download this file (PA2บส ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีวิทยฐานะ.doc)PA2บส ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีวิทยฐานะ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา104 kB
Download this file (PA2ส ครู ไม่มีวิทยฐานะ.doc)PA2ส ครู ไม่มีวิทยฐานะ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา100 kB
Download this file (PA2ส ครูชำนาญการ.doc)PA2ส ครูชำนาญการ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา102 kB
Download this file (PA2ส ครูชำนาญการพิเศษ.doc)PA2ส ครูชำนาญการพิเศษ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา106 kB
Download this file (PA2ส ครูเชี่ยวชาญ.doc)PA2ส ครูเชี่ยวชาญ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา109 kB
Download this file (PA2ส ครูเชี่ยวชาญพิเศษ.doc)PA2ส ครูเชี่ยวชาญพิเศษ.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา111 kB
Download this file (PA3บส แบบสรุปผลผู้บริหาร.doc)PA3บส แบบสรุปผลผู้บริหาร.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา53 kB
Download this file (PA3ส แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน.doc)PA3ส แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา249 kB
Download this file (แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9 2564.doc)แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9 2564.docนางดารารัตน์ เพิ่มโสภา159 kB
งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ