รวมเอกสารดาว์นโหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล

Attachments:
Download this file (PA1ส ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ.doc)PA1ส ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA1ส ครูเชี่ยวชาญ.doc)PA1ส ครูเชี่ยวชาญ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA1ส ครูชำนาญการ.doc)PA1ส ครูชำนาญการ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ.doc)PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA2ส ครู ไม่มีวิทยฐานะ.doc)PA2ส ครู ไม่มีวิทยฐานะ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA2ส ครูเชี่ยวชาญ.doc)PA2ส ครูเชี่ยวชาญ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA2ส ครูเชี่ยวชาญพิเศษ.doc)PA2ส ครูเชี่ยวชาญพิเศษ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA3ส แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน.doc)PA3ส แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน.doc[ ]Dararat
Download this file (PA2ส ครูชำนาญการ.doc)PA2ส ครูชำนาญการ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA2ส ครูชำนาญการพิเศษ.doc)PA2ส ครูชำนาญการพิเศษ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA1บส ผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่มีวิทยะฐานะ.doc)PA1บส ผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่มีวิทยะฐานะ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA1บส ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ.doc)PA1บส ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA1บส ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ.doc)PA1บส ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA2บส ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ.doc)PA2บส ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA2บส ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ.doc)PA2บส ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA2บส ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีวิทยฐานะ.doc)PA2บส ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีวิทยฐานะ.doc[ ]Dararat
Download this file (PA3บส แบบสรุปผลผู้บริหาร.doc)PA3บส แบบสรุปผลผู้บริหาร.doc[ ]Dararat
Download this file (28022565ครูเชี่ยวชาญพิเศษ.doc)28022565ครูเชี่ยวชาญพิเศษ.doc[ ]Dararat
Download this file (28022565ครูชำนาญการ.doc)28022565ครูชำนาญการ.doc[ ]Dararat
Download this file (28022565ครูชำนาญการพิเศษ.doc)28022565ครูชำนาญการพิเศษ.doc[ ]Dararat
Download this file (28022565ครูผู้ช่วย.doc)28022565ครูผู้ช่วย.doc[ ]Dararat
Download this file (28022565ครูยังไม่มีวิทยฐานะ.doc)28022565ครูยังไม่มีวิทยฐานะ.doc[ ]Dararat
Download this file (28082565ครูเชี่ยวชาญ.doc)28082565ครูเชี่ยวชาญ.doc[ ]Dararat
Download this file (แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9 2564.doc)แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9 2564.doc[ ]Dararat
Download this file (28022565รอง ผอ แบบไม่มีวิทยฐานะ.doc)28022565รอง ผอ แบบไม่มีวิทยฐานะ.doc[ ]Dararat
Download this file (28022565รอง ผอ วิทยฐานะชำนาญการ.doc)28022565รอง ผอ วิทยฐานะชำนาญการ.doc[ ]Dararat
Download this file (28022565รอง ผอ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ.doc)28022565รอง ผอ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ.doc[ ]Dararat
งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ