รวมเอกสารดาว์นโหลดกลุ่มบริหารวิชาการ (ใหม่)

Attachments:
Download this file (01-วางแผนการสอนรายวิชา (ใหม่ 250663).doc)01-วางแผนการสอนรายวิชา (ใหม่ 250663)[01-วางแผนการสอนรายวิชา (ใหม่ 250663)]นนทชัย
Download this file (01-แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน-ปีการศึกษา2563.pdf)01-แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน-ปีการศึกษา2563[01-แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน-ปีการศึกษา2563]นนทชัย
Download this file (ตารางสอบและใบแจกแจง 1-2565.pdf)ตารางสอบและใบแจกแจงห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1-2565[ตารางสอบและใบแจกแจงห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1-2565]นนทชัย
Download this file (2565-1-M1-130665.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 มิ.ย. 65)[รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 มิ.ย. 65)]นนทชัย
Download this file (2565-1-M2-130665.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 มิ.ย. 65)[รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 มิ.ย. 65)]นนทชัย
Download this file (2565-1-M3-130665.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 มิ.ย. 65)[รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 มิ.ย. 65)]นนทชัย
Download this file (2565-1-M4-130665.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 มิ.ย. 65)[รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 มิ.ย. 65)]นนทชัย
Download this file (2565-1-M5-130665.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 มิ.ย. 65)[รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 มิ.ย. 65)]นนทชัย
Download this file (2565-1-M6-130665.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 มิ.ย. 65)[รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (13 มิ.ย. 65)]นนทชัย
งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ