รวมเอกสารดาว์นโหลดกลุ่มบริหารวิชาการ (ใหม่)

Attachments:
Download this file (00-รายชื่อนักเรียน ม.1-6 2-2564 04112564.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (4 พ.ย. 64)นนทชัย477 kB
Download this file (01-วางแผนการสอนรายวิชา (ใหม่ 250663).doc)01-วางแผนการสอนรายวิชา (ใหม่ 250663)นนทชัย49 kB
Download this file (01-แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน-ปีการศึกษา2563.pdf)01-แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน-ปีการศึกษา2563นนทชัย740 kB
Download this file (M1-04112564.pdf)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (4 พ.ย. 2564) pdfนนทชัย393 kB
Download this file (M1-2564-140564.pdf)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564นนทชัย392 kB
Download this file (M123456-2564-250664.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (25 มิ.ย. 64)นนทชัย469 kB
Download this file (M2-04112564.pdf)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (4 พ.ย. 2564) pdfนนทชัย396 kB
Download this file (M2-2564.pdf)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564นนทชัย394 kB
Download this file (M3-04112564.pdf)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (4 พ.ย. 2564) pdfนนทชัย397 kB
Download this file (M3-2564.pdf)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564นนทชัย397 kB
Download this file (M4-04112564.pdf)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (4 พ.ย. 2564) pdfนนทชัย357 kB
Download this file (M4-2564-25062564.pdf)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (250664)นนทชัย356 kB
Download this file (M5-04112564.pdf)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (4 พ.ย. 2564) pdfนนทชัย355 kB
Download this file (M5-2564.pdf)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564นนทชัย358 kB
Download this file (M6-04112564.pdf)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (4 พ.ย. 2564) pdfนนทชัย334 kB
Download this file (M6-2564.pdf)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564นนทชัย334 kB
Download this file (ม.1-16072564.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (16 ก.ค. 64)นนทชัย153 kB
Download this file (ม.2-16072564.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (16 ก.ค. 64)นนทชัย156 kB
Download this file (ม.3-16072564.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (16 ก.ค. 64)นนทชัย150 kB
Download this file (ม.4-16072564.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (16 ก.ค. 64)นนทชัย131 kB
Download this file (ม.5-16072564.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (16 ก.ค. 64)นนทชัย132 kB
Download this file (ม.6-16072564.xls)รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (16 ก.ค. 64)นนทชัย117 kB