ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563 (ประเภท ห้องเรียนพิเศษ)
  - หนังสอรับรองผลการศึกษา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ
• ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563 (ประเภท ห้องเรียนปกติ)

• ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง (แบบย่อ)
• คู่มือการบันทึกใบสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

• ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณามีสิทธิเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนทั่วไป


หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้ ผ่านช่องทางไลน์ Line group (คลิ๊ก) : ผู้ดูแลระบบรับสมัครเรียน 

ข่าวแจ้งเพื่อทราบ
หนังสือเวียนอัพเดท My Office63
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ