ผลคะแนนสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2 เม.ย. 64)

Attachments:
Download this file (4-ค31102 ศ31102.pdf)4-คณิตศาสตร์2 ศิลปะ2[4-ค31102 ศ31102]นนทชัย
Download this file (4-ว30202 (1-6).pdf)4-ฟิสิกส์2 (1-6)[4-ว30202 (1-6)]นนทชัย
Download this file (4-ว31188 (7-10).pdf)4-วิทยาศาสตร์2 (7-10)[4-ว31188 (7-10)]นนทชัย
Download this file (4-ส31103 จ30214 (1-7,10).pdf)4-สังคมศึกษา2 ภาษาจีน2 (1-7,10)[4-ส31103 จ30214 (1-7,10)]นนทชัย
Download this file (4-ส31103 จ30220 (8).pdf)4-สังคมศึกษา2 ภาษาจีนรอบรู้2 (8)[4-ส31103 จ30220 (8)]นนทชัย
Download this file (4-ส31103 ญ31204 (9).pdf)4-สังคมศึกษา2 ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้2 (9)[4-ส31103 ญ31204 (9)]นนทชัย