ผลคะแนนสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (29 ก.ย. 65)

Attachments:
Download this file (4-จ30213-(1-7,10).pdf)ม.4-ภาษาจีน1-(1-7,10)[4-จ30213-(1-7,10)]นนทชัย
Download this file (4-จ30219-(8-9).pdf)ม.4-ภาษาจีนรอบรู้1-(8-9)[4-จ30219-(8-9)]นนทชัย
Download this file (4-ญ31203-(8-9).pdf)ม.4-ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้1-(8-9)[4-ญ31203-(8-9)]นนทชัย
Download this file (4-ว31101-(1-6).pdf)ม.4-ฟิสิกส์พื้นฐาน-(1-6)[4-ว31101-(1-6)]นนทชัย
Download this file (4-ส31101.pdf)ม.4-สังคมศึกษา1[4-ส31101]นนทชัย
Download this file (4-อ31251-(7,10).pdf)ม.4-ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ-(7,10)[4-อ31251-(7,10)]นนทชัย
Download this file (5-จ30215-(1-7,10).pdf)ม.5-ภาษาจีน3-(1-7,10)[5-จ30215-(1-7,10)]นนทชัย
Download this file (5-จ30221-(8-9).pdf)ม.5-ภาษาจีนรอบรู้3-(8-9)[5-จ30221-(8-9)]นนทชัย
Download this file (5-ญ32203-(8-9).pdf)ม.5-ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้3-(8-9)[5-ญ32203-(8-9)]นนทชัย
Download this file (5-ว30203-(1-6).pdf)ม.5-ฟิสิกส์3-(1-6)[5-ว30203-(1-6)]นนทชัย
Download this file (5-ส32101.pdf)ม.5-สังคมศึกษา3[5-ส32101]นนทชัย
Download this file (5-อ30227-(7-10).pdf)ม.5-การอ่านเพื่อความเข้าใจ3-(7-10)[5-อ30227-(7-10)]นนทชัย
Download this file (6-จ30217-(1-7,10).pdf)ม.6-ภาษาจีน5-(1-7,10)[6-จ30217-(1-7,10)]นนทชัย
Download this file (6-จ30223-(8).pdf)ม.6-ภาษาจีนรอบรู้5-(8)[6-จ30223-(8)]นนทชัย
Download this file (6-ญ33205-(9).pdf)ม.6-ภาษาญีปุ่นรอบรู้5-(9)[6-ญ33205-(9)]นนทชัย
Download this file (6-ว30205-(1-6).pdf)ม.6-ฟิสิกส์5-(1-6)[6-ว30205-(1-6)]นนทชัย
Download this file (6-ส33101.pdf)ม.6-สังคมศึกษา5[6-ส33101]นนทชัย
Download this file (6-อ33239-(7-10).pdf)ม.6-การอ่านเพื่อความเข้าใจ5-(7-10)[6-อ33239-(7-10)]นนทชัย
งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ