ผลคะแนนสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (26 ก.ย. 65)

Attachments:
Download this file (1-ค21201.pdf)ม.1-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1[1-ค21201]นนทชัย
Download this file (1-ง21101.pdf)ม.1-การดำรงชีวิต1[1-ง21101]นนทชัย
Download this file (1-ท21101.pdf)ม.1-ภาษาไทย1[1-ท21101]นนทชัย
Download this file (1-ว21103.pdf)ม.1-วิทยาการคำนวณ1[1-ว21103]นนทชัย
Download this file (1-ส21102.pdf)ม.1-ประวัติศาสตร์1[1-ส21102]นนทชัย
Download this file (1-อ21101.pdf)ม.1-ภาษาอังกฤษ1[1-อ21101]นนทชัย
Download this file (2-ค22201.pdf)ม.2-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3[2-ค22201]นนทชัย
Download this file (2-ง22101.pdf)ม.2-การดำรงชีวิต2[2-ง22101]นนทชัย
Download this file (2-ท21101.pdf)ม.2-ภาษาไทย3[2-ท21101]นนทชัย
Download this file (2-ว22103.pdf)ม.2-วิทยาการคำนวณ2[2-ว22103]นนทชัย
Download this file (2-ส22102.pdf)ม.2-ประวัติศาสตร์3[2-ส22102]นนทชัย
Download this file (2-อ22101.pdf)ม.2-ภาษาอังกฤษ3[2-อ22101]นนทชัย
Download this file (3-ค23201.pdf)ม.3-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5[3-ค23201]นนทชัย
Download this file (3-ท23101.pdf)ม.3-ภาษาไทย5[3-ท23101]นนทชัย
Download this file (3-ว23103.pdf)ม.3-วิทยาการคำนวณ3[3-ว23103]นนทชัย
Download this file (3-ส23102.pdf)ม.3-ประวัติศาสตร์5[3-ส23102]นนทชัย
Download this file (3-อ23101.pdf)ม.3-ภาษาอังกฤษ5[3-อ23101]นนทชัย
งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ