ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

              75 ถนนราษฎร์ร่วมใจ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โทร. 032-211400  :  โทรสาร. 032-210226

032-221612 : สำนักงานผู้อำนวยการ
032-221451 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
032-222535 : กลุ่มบริหารวิชาการ
032-210375 : กลุ่มบริหารงานปกครองนักเรียน
032-210374 : กลุ่มบริหารงบประมาณ

E-Mail : ratana-school@hotmail