ผลคะแนนสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (28 ก.ย. 65)

Attachments:
Download this file (1-ค21101.pdf)ม.1-คณิตศาสตร์1[1-ค21101]นนทชัย
Download this file (1-จ20211.pdf)ม.1-ภาษาจีน1-(1,4,6,8,10,12)[1-จ20211-(1,4,6,8,10,12)]นนทชัย
Download this file (1-จ20223.pdf)ม.1-ภาษาจีนน่ารู้1-(2)[1-จ20223-(2)]นนทชัย
Download this file (1-ญ21201.pdf)ม.1-ภาษาญี่ปุ่น1-(1,3,5,7,9,11)[1-ญ21201-(1,3,5,7,9,11)]นนทชัย
Download this file (1-พ21101.pdf)ม.1-สุขศึกษา1[1-พ21101]นนทชัย
Download this file (1-ว21101.pdf)ม.1-วิทยาศาสตร์1[1-ว21101]นนทชัย
Download this file (1-ศ21101.pdf)ม.1-ศิลปะ1[1-ศ21101]นนทชัย
Download this file (1-ส21101.pdf)ม.1-สังคมศึกษา1[1-ส21101]นนทชัย
Download this file (2-ค22101.pdf)ม.2-คณิตศาสตร์3[2-ค22101]นนทชัย
Download this file (2-จ20213.pdf)ม.2-ภาษาจีน3-(1,4,6,8,10,12)[2-จ20213-(1,4,6,8,10,12)]นนทชัย
Download this file (2-จ20225.pdf)ม.2-ภาษาจีนน่ารู้3-(2)[2-จ20225-(2)]นนทชัย
Download this file (2-ญ22203.pdf)ม.2-ภาษาญี่ปุ่น3-(3,5,7,9,11)[2-ญ22203-(3,5,7,9,11)]นนทชัย
Download this file (2-พ22101.pdf)ม.2-สุขศึกษา3[2-พ22101]นนทชัย
Download this file (2-ว22101.pdf)ม.2-วิทยาศาสตร์3[2-ว22101]นนทชัย
Download this file (2-ศ22101.pdf)ม.2-ศิลปะ3[2-ศ22101]นนทชัย
Download this file (2-ส22101.pdf)ม.2-สังคมศึกษา3[2-ส22101]นนทชัย
Download this file (3-ค23101.pdf)ม.3-คณิตศาสตร์5[3-ค23101]นนทชัย
Download this file (3-จ20215.pdf)ม.3-ภาษาจีน5-(2,4,6,8,10,12)[3-จ20215-(2,4,6,8,10,12)]นนทชัย
Download this file (3-ญ23205.pdf)ม.3-ภาษาญี่ปุ่น5-(1,3,5,7,9,11)[3-ญ23205-(1,3,5,7,9,11)]นนทชัย
Download this file (3-พ23101.pdf)ม.3-สุขศึกษา5[3-พ23101]นนทชัย
Download this file (3-ว23101.pdf)ม.3-วิทยาศาสตร์5[3-ว23101]นนทชัย
Download this file (3-ศ23101.pdf)ม.3-ศิลปะ5[3-ศ23101]นนทชัย
Download this file (3-ส23101.pdf)ม.3-สังคมศึกษา5[3-ส23101]นนทชัย
งานประชาสัมพันธ์
ข่าว-ประกาศ ย้อนหลัง
ผลงานทางวิชาการคุณครู
ประกาศจากงานพัสดุ