วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรัชมังคลาภิเษก 15.00-17.00   - จัดสถานที่วันคริสมาสต์  200  นายปรัชญา  คงถาวร
ห้องนิลภูมิ 08.30-17.00   - ตรวจเอกสารการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 18)  24  นางกฤตยา  บุญเชิดชู
ห้องดอกแก้ว ๑ 15.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสีฟ้า  30  นางสาวศุภิดา  รอดเชื้อ(วก)