กฎบัตรการตรวจสอบภายใน(ครูมาลี ดวงตาประเสริฐ)
นัดประชุมคณะกรรมการธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมโครงการ PTT Inspiration8
คำสั่ง 189 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งเปลี่ยนเลขคำสั่ง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผุ้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชาการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา