โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15

รายการกิจกรรม : สำหรับนักเรียน

  กำหนดการแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

• แก้ไขครั้งที่ 1

  - 24 ตุลาคม 2560 รับใบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนกับคุณครูที่ปรึกษา

  - 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 กับคุณครูประจำวิชา

  - 3 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลการแก้ไขผลการเรียนที่งานวัดผล

• แก้ไขครั้งที่ 2

  - 6 พฤศจิกายน 2560 รับใบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนกับคุณครูที่ปรึกษา

  - 6 - 17 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 กับคุณครูประจำวิชา

  - 17 พฤศจิกายน 2560 ส่งผลการแก้ไขผลการเรียนที่งานวัดผล

         **ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เรียนซ้ำ

             1) นักเรียนต้องส่งเอกสารผลการเรียนซ้ำทุกคนและส่งให้ตรงตามเวลาที่นัดหมาย

             2) หากเอกสารสูญหายทางงานวัดผลจะไม่ออกเอกสารให้ใหม่

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายการกิจกรรม : สำหรับคุณครู

Download this file (แจ้งห้องสอบปลายภาค2-58.pdf) แบบบันทึกสัดส่วนโครงสร้างข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 ดาวน์โหลดเอกสารการใช้โปรแกรมบันทึกผลการเรียน (Bookmark)  

- คู่มือการใช้งานส่วนงานวัดผล

- 1.กำหนดคะแนนเต็มรายวิชา

- 2.การบันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียน

- 3.การบันทึกผลการเรียนกลางภาค

- 4.การบันทึกผลการเรียนหลังการภาค

- 5.การบันทึกผลการเรียน วิชากิจกรรม

- 6.การบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะหฺ์

- 7.การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ

- 8.การบันทึกเวลาเรียน

- 9.การตรวจสอบและการแก้ไขผลการเรียนที่ 0 ร. มส. มผ.

ดูผลสอบแก้ตัวที่ http://www.sreesook.com/eval

เอกสารดาวน์โหลด
File
Download this file (ตารางเปลี่ยนห้องเรียน 1 มี.ค.59 (1).pdf)ตารางเปลี่ยนห้องเรียน ชั้น ม.3-5 ในวันที่ 1 มี.ค.59
Download this file (ตารางสอบปลายภาค2-58ใหม่.pdf)ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558
Download this file (แจ้งห้องสอบปลายภาค2-58.pdf)แจ้งห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558
Download this file (ตารางสอบกลางภาค2-59.pdf)ตารางสอบกลางภาค2-59.pdf
Download this file (แจ้งห้องสอบกลางภาค2-59.pdf)แจ้งห้องสอบกลางภาค2-59.pdf
Download this file (ปะหน้าสอบกลางภาค2-59.pdf)ปะหน้าสอบกลางภาค2-59.pdf
Download this file (calen59-2-30112559.pdf)calen59-2-30112559.pdf
Download this file (ตารางสอบกลางภาค2-58.pdf)แจ้งตารางสอบกลางภาค2-58
Download this file (แจ้งห้องสอบกลางภาค2-58.pdf)แจ้งห้องสอบกลางภาค2-58
Download this file (ตารางสอบกลางภาค1-59.pdf)ตารางสอบกลางภาค 1-59
Download this file (ปะหน้ากลางภาค1-59.pdf)ใบปะหน้าสอบกลางภาค 1-59
Download this file (แจ้งห้องสอบกลางภาค1-59.pdf)แจ้งห้องสอบกลางภาค 1-59
Download this file (calen59-1.pdf)canlen59-1
Download this file (การอัพโหลดด้วย Add attachment.pdf)การอัพโหลดด้วย Add attachment
Download this file (ตรารางสอบปลายภาค ม.ปลาย.pdf)ตรารางสอบปลายภาค ม.ปลาย
Download this file (ตารางสอบกลางภาค1-2560_ฉบับจริง.pdf)ตารางสอบกลางภาค1-2560_ฉบับจริง
Download this file (ตารางสอบกลางภาค1-2560_แก้ไข12-07-2560.pdf)ตารางสอบกลางภาค1-2560_แก้ไข12-07-2560
Download this file (ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น.pdf)ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
Download this file (สัดส่วนโครงสร้างข้อสอบ.pdf)แบบบันทึกสัดส่วนโครงสร้างข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่1/2559
Download this file (แจ้งห้องสอบ-กลางภาค1-60_นักเรียน.pdf)แจ้งห้องสอบ-กลางภาค1-60_นักเรียน
Download this file (แจ้งห้องสอบ-ปลายภาค1-2560-นักเรียน.pdf)แจ้งห้องสอบ-ปลายภาค1-2560-นักเรียน

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ