งานพัสดุโรงเรียน

Login Form

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
242585
1 2 3 4
Bootstrap Slider by WOWSlider.com v4.8

การออกเลขทะเบียนเกียรติบัตร สามารถขอเลขได้ที่ ครูพัชราภรณ์ (กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์)

 

สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ ได้

- แบบฟอร์ม แผนสอนคิด

- แบบฟอร์ม แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 2559

- คู่มือประเมินสมรรถนะ

- กำหนดการสอนและแผนการวัดประเมินผล COURSE  SYLLABUS

- หัวข้อแผนการสอน

- การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

 

 

แบบฟอร์มการนิเทศการสอนของครู

- ตารางการนิเทศการจัดการเรียนรู้

- ตารางการวิจัยในชั้นเรียน

- แบบบันทึกการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน

- แบบประเมินตนเอง

- แบบสังเกตการสอน

เอกสารดาวน์โหลด
FileFile size
Download this file (CCF27032561.pdf)รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ494 kB
Download this file (CCF16032561_0001.pdf)รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนในชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 พิเศษ(สำรอง)408 kB
Download this file (CCF16032561.pdf)รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนในชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561 พิเศษ755 kB
Download this file (CCF16032561_0003.pdf)รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนในชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561 พิเศษ(สำรอง)661 kB
Download this file (CCF16032561_0002.pdf)รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนในชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561 พิเศษ1170 kB
Download this file (ประกาศห้อง gifted ม.1.pdf)ระกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.192 kB
Download this file (ประกาศห้อง gifted ม.4.pdf)ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 148 kB
Download this file (แบบ-ทะเบียนเกียรติบัตร.xls)ทะเบียนเกียรติบัตร139 kB
Download this file (แบบ-บันทึกข้อความเกียรติบัตร.doc)บันทึกข้อความเกียรติบัตร64 kB
Download this file (การกำหนดเลขทะเบียนเกียรติบัตร.doc)การกำหนดเลขทะเบียนเกียรติบัตร26 kB
Download this file (แบบสังเกตการสอน.doc)แบบสังเกตการสอน74 kB
Download this file (แบบประเมินตนเอง.doc)แบบประเมินตนเอง129 kB
Download this file (แบบบันทึกการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน.doc)แบบบันทึกการตรวจเยี่ยมชั้นเรียน70 kB
Download this file (ตารางการวิจัยในชั้นเรียน.doc)ตารางการวิจัยในชั้นเรียน80 kB
Download this file (ตารางการนิเทศการจัดการเรียนรู้.doc)ตารางการนิเทศการจัดการเรียนรู้83 kB
Download this file (แบบฟอร์มแผนสอนคิด.doc)แบบฟอร์มแผนสอนคิด47 kB
Download this file (3640.pdf)3640-หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะ31207 kB
Download this file (การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC.doc)การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community)61 kB
Download this file (หัวข้อแผนการสอน.doc)หัวข้อแผนการสอน33 kB
Download this file (กำหนดการสอนและแผนการวัดประเมินผล.doc)กำหนดการสอนและแผนการวัดประเมินผล COURSE SYLLABUS218 kB
Download this file (ID Plan Rattana.doc)ID Plan Rattana 2559122 kB
Download this file (คู่มือประเมินสมรรถนะ.pdf)คู่มือประเมินสมรรถนะ 2559327 kB

งานวัดและประเมินผล