โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามนักเรียน รร

 แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน

 แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์-ตัวชี้วัดตามหลักสูตร2551

 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้-ตัวชี้วัดตามหลักสูตร2551

 ผลการวิเคราะห์สัดส่วนของพฤติกรรมการเรียนรู้-ตัวชี้วัดตามหลักสูตร2551

เอกสารดาวน์โหลด
File
Download this file (1. กำหนดคะแนนเต็มรายวิชา.pdf)1. กำหนดคะแนนเต็มรายวิชา
Download this file (2. การบันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียน.pdf)2. การบันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียน
Download this file (3. การบันทึกผลการเรียนกลางภาค.pdf)3. การบันทึกผลการเรียนกลางภาค
Download this file (4. การบันทึกผลการเรียนหลังกลางภาค.pdf)4. การบันทึกผลการเรียนหลังกลางภาค
Download this file (5. การบันทึกผลการเรียน วิชากิจกรรม.pdf)5. การบันทึกผลการเรียน วิชากิจกรรม
Download this file (15-5-2558 8-29-43.jpg)ผลโอเน็ต ม.6-2557
Download this file (6. การบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์.pdf)6. การบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
Download this file (7. การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ.pdf)7. การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ
Download this file (8. การบันทึกเวลาเรียน.pdf)8. การบันทึกเวลาเรียน
Download this file (9. การตรวจสอบและการแก้ไขผลการเรียนที่ 0 ร. มส. มผ..pdf)9. การตรวจสอบและการแก้ไขผลการเรียนที่ 0 ร. มส. มผ.
Download this file (mor61-58-1.jpg)mor6-58
Download this file (เปรียบเทียบตารางพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานม.3 2558.pdf)การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2558 ม.3 และ ม.6
Download this file (คู่มือการใช้งานส่วนงานวัดผล.pdf)คู่มือการใช้งานส่วนงานวัดผล
Download this file (ผลการวิเคราะห์สัดส่วนของพฤติกรรมการเรียนรู้-ตัวชี้วัดตามหลักสูตร2551.pdf)ผลการวิเคราะห์สัดส่วนของพฤติกรรมการเรียนรู้-ตัวชี้วัดตามหลักสูตร2551
Download this file (ผังนิทรรศการ1.pdf)ผังนิทรรศการ
Download this file (ม.1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560.pdf)ม.1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Download this file (ม.1 2560.pdf)ม.1 2560
Download this file (ม.2 2560.pdf)ม.2 2560
Download this file (ม.3 2560.pdf)ม.3 2560
Download this file (ม.4 2560.pdf)ม.4 2560
Download this file (ม.5 2560.pdf)ม.5 2560
Download this file (ม.6 2560.pdf)ม.6 2560
Download this file (ประกาศ การรับนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนปกติ).pdf)ห้องเรียนปกติ 60
Download this file (ประกาศ การรับนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปีการศีกษา 2560 (ห้องเรียนพิเศษ).pdf)ห้องเรียนพิเศษ 60
Download this file (แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผล.pdf)แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผล
Download this file (แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง51(New).pdf)แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง51(New)
Download this file (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามนักเรียน รร.doc)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามนักเรียน รร
Download this file (แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน.doc)แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน
Download this file (แผนพับงานวิชาการ1.pdf)แผ่นพับ

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ