งานพัสดุโรงเรียน

Login Form

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
242595
1 2 3 4
Bootstrap Slider by WOWSlider.com v4.8

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามนักเรียน รร

 แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน

 แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์-ตัวชี้วัดตามหลักสูตร2551

 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้-ตัวชี้วัดตามหลักสูตร2551

 ผลการวิเคราะห์สัดส่วนของพฤติกรรมการเรียนรู้-ตัวชี้วัดตามหลักสูตร2551

เอกสารดาวน์โหลด
FileFile size
Download this file (บัญชีรายชื่อแนบท้าย(กาญจนบุรี4).pdf)บัญชีรายชื่อแนบท้าย(กาญจนบุรี4)93 kB
Download this file (บัญชีรายชื่อแนบท้าย(กาญจนบุรี1).pdf)บัญชีรายชื่อแนบท้าย(กาญจนบุรี1)157 kB
Download this file (บัญชีรายชื่อแนบท้าย(ราชบุรี4).pdf)บัญชีรายชื่อแนบท้าย(ราชบุรี4)45 kB
Download this file (บัญชีรายชื่อแนบท้าย(ราชบุรี1).pdf)บัญชีรายชื่อแนบท้าย(ราชบุรี1)70 kB
Download this file (ประกาศจัดหาที่เรียนปี 61.pdf)ประกาศจัดหาที่เรียนปี 6144 kB
Download this file (รายชื่อเรียนปรับพื้นฐาน.pdf)รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ปี 2561373 kB
Download this file (ตารางปรับพื้นฐาน.pdf)ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 ปี 2561224 kB
Download this file (25610227_090029_1881.pdf)แจ้งปฏิทินกิจกรรมนักเรียนก่อนและระหว่างปิดภาคเรียน1032 kB
Download this file (แบบประเมิน ตรวจสอบและอนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้-โครงการจัดการเรียนรู้.doc)แบบประเมิน ตรวจสอบและอนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้-โครงการจัดการเรียนรู้28 kB
Download this file (แบบประเมิน ตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้01.doc)แบบประเมิน ตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้90 kB
Download this file (00-สูจิบัตร.jpg)Brochures022485 kB
Download this file (00-สูจิบัตร-ด้านหน้า.jpg)Brochures014406 kB
Download this file (studentA4.jpg)studentA42051 kB
Download this file (2561ordinary.pdf)2561ordinary4063 kB
Download this file (2561gifted.pdf)2561gifted2571 kB
Download this file (ม.1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560.pdf)ม.1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560921 kB
Download this file (แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผล.pdf)แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผล2771 kB
Download this file (ผลการวิเคราะห์สัดส่วนของพฤติกรรมการเรียนรู้-ตัวชี้วัดตามหลักสูตร2551.pdf)ผลการวิเคราะห์สัดส่วนของพฤติกรรมการเรียนรู้-ตัวชี้วัดตามหลักสูตร25514602 kB
Download this file (แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง51(New).pdf)แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง51(New)7043 kB
Download this file (คู่มือการใช้งานส่วนงานวัดผล.pdf)คู่มือการใช้งานส่วนงานวัดผล1050 kB
Download this file (9. การตรวจสอบและการแก้ไขผลการเรียนที่ 0 ร. มส. มผ..pdf)9. การตรวจสอบและการแก้ไขผลการเรียนที่ 0 ร. มส. มผ.223 kB
Download this file (8. การบันทึกเวลาเรียน.pdf)8. การบันทึกเวลาเรียน115 kB
Download this file (7. การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ.pdf)7. การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ208 kB
Download this file (6. การบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์.pdf)6. การบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์215 kB
Download this file (5. การบันทึกผลการเรียน วิชากิจกรรม.pdf)5. การบันทึกผลการเรียน วิชากิจกรรม201 kB
Download this file (4. การบันทึกผลการเรียนหลังกลางภาค.pdf)4. การบันทึกผลการเรียนหลังกลางภาค182 kB
Download this file (3. การบันทึกผลการเรียนกลางภาค.pdf)3. การบันทึกผลการเรียนกลางภาค209 kB
Download this file (2. การบันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียน.pdf)2. การบันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียน239 kB
Download this file (1. กำหนดคะแนนเต็มรายวิชา.pdf)1. กำหนดคะแนนเต็มรายวิชา178 kB
Download this file (แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน.doc)แบบฟอร์มแจ้งนักเรียนขาดเรียน144 kB
Download this file (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามนักเรียน รร.doc)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามนักเรียน รร40 kB
Download this file (เปรียบเทียบตารางพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานม.3 2558.pdf)การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2558 ม.3 และ ม.6210 kB

งานวัดและประเมินผล