โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15

รายการเอกสาร

ประกาศโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

- นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (150859)

- เอกสารกรรมการประเมิน

- คู่มือประเมินคุณภาพภายใน

- รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

- คู่มือการประกันคุณภาพ-2

- แนวทางการเขียนรายงาน SAR

เอกสารใหม่ การเสนอโครงการงบประมาณ

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประจำปีงบประมาณ 2560

- คำนำ (อัพเดทใหม่ 08 กันยายน 2560)

- ปกคู่มือการเขียนรายงานการดำเนินการ (อัพเดทใหม่ 08 กันยายน 2560)

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (อัพเดทใหม่ 08 กันยายน 2560)

ประกาศมาตรฐานการศึกษาทางสถานศึกษา ฉบับที่ 3

- การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

- การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

- รายงานประจำปีของสถานศึกษาปี 2559

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ