โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15

 

ช่างปูน ระดับ ช 4

นายอดุลย์  โค้วสกุล

(พนักงานขับรถ)   

นายนิพนธ์  ชมหอม

(พนักงานขับรถ)

นายสำราญ  หลวงจอก             

นางสุมนา  บุญล้ำ

 

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

นายนัฐพันธ์  เหลื่อมเมฆ

(พนักงานขับรถ)

 

นายปรีชา  ฤทธิ์เดช

(พนักงานขับรถ)

นายกัมปนาท  คำเงิน

(พนักงานขับรถ)

นายนฤทธิ์  ชมงาม

(พนักงานขับรถ)

นายนพรุจ  บัวสาย

(พนักงานอัดสำเนา)

 

 

 

แม่บ้าน

 

น.ส.สุมาลี  วงศ์ทองดี

นางวันดี  บุญมา

นางพัฒนา  ชั้นทองคำ                     

น.ส.สมนึก  หาดเพ็ชร์     

นางวันทนา  ปรีเปรม

นางชะบา  อินทร์ใหญ่

นางฐิติมา  จันทรสุข

น.ส.ดวงใจ  สุขสัมพันธ์

 

พนักงานภารโรง (ช่างฝีมือ)

นายสมาน  พรมมา

นายวิชัย  สารีทอง

นายศุภชัย  เล็กเปลี่ยน

 

พนักงานภารโรง

นายสง่า  กลัดสินธุ์

นายนิวัฒน์ ทองศรี

นายบุญไทย  แอนโก

(คนสวน)

นายณรงค์  อาจกล้า

(คนสวน)

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ