โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15

 

 

สำนักงานผู้อำนวยการ

น.ส.สุพิชญา  แก้วแดงใย

 

ธุรการและสารสนเทศ

ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยวรรณ  นนทารักษ์

น.ส.นันทวัน  ชวัติชัย

 

ฝ่ายการบริหารกิจการนักเรียน

 

น.ส.สุจิตรา  สิงห์ถม

 

น.ส.วนิดา  แก้วกาญจนพงศ์

(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)

น.ส.ศิริลักษณ์  อุทัยวัฒน์

(พัสดุ)

 

น.ส.ตรีนุช  เสลานนท์

(พัสดุ)

 

 

 

ฝ่ายการบริหารงบประมาณ

น.ส.ณัฐชนา  คำไก่

(บัญชี)

น.ส.ธนพร  สุขเจริญ

(บัญชี)

 

 

 

ฝ่ายการบริหารวิชาการ

น.ส.ชยปภา  เจนวิถีสุข

(ครูธุรการ)

น.ส.ศุภิดา  รอดเชื้อ

นายวิฆเนศ  สิงหภักดี

(งานสื่อฯ)

นายนนทชัย  บุญสวัสดิ์

น.ส.จารีวัฒน์  ภู่ระหงษ์

(เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

 

ฝ่ายการบริหารทั่วไป

นายวัลลภ  ธรรมลังกา

(ประชาสัมพันธ์)

นางพรรณิศา  ชมงาม

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ