งานพัสดุโรงเรียน

Login Form

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
242614
1 2 3 4
Bootstrap Slider by WOWSlider.com v4.8

1

นายยุทธนา   จิรวิทย์โอฬาร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

2

นายบุญส่ง   อินแหยม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

3  

นายประทิน   สุวรรณวงษ์

4   นายอภิสิทธิ์ ทองคำ
5   นายพนธ์ธเนษฐ์  มีปราชญ์สม
6   นายสมทรง   วงษ์ถาวรเรือง
7   นางธวัลรัตน์   ธนาวัฒน์ธฤดี
8   นายสมรชัย   นครเรียบ
9   นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล
10   นายสุพล   ศรอารา

 

งานวัดและประเมินผล