โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15

 

นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง

(หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)


นายบุญส่ง  อินแหยม

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

(หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ)

(หัวหน้างานยานพาหนะ)

นายสมรชัย  นครเรียบ


นายพนธ์ธเนษฐ์   มีปราชญ์สม

(หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

นายยุทธนา  จิรวิทย์โอฬาร     

นายสุพล  ศรอารา

นายประทิน  สุวรรณวงษ์

นางธวัลรัตน์  ธนาวัฒน์ธฤดี

(หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน)

นายเชษฐ  ชนินทร์เศรษฐ์

(ครูพิเศษ)

นายสุทธิพงศ์  คงพราหมณ์

(ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต)

 

นายคงไท  ตรีวนิชย์กุล

(ครูผู้ช่วย)

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ