โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15

 

 

นางวรรษิดา  พิทักษ์พิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายอิทธิพัทธ์ ศุภรัตนาวงศ์

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายนิเวช  วงศ์ประคอง

นายสมศักดิ์  ดอนปานไพร

(หัวหน้าฝ่ายการบริหารกิจการนักเรียน)

(หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)    

นางสุภา  อินทร์พรหม

(หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์)

นางนิศารัตน์  ไชยขันธุ์   

น.ส.อารมณ์  สุขใจวรเวทย์

นายธนัช  วงศ์สกุล

นายศิวานันท์  สังข์ทอง

น.ส.จินดาพร  เจริญธรรม

น.ส.ชญาพร  มาเวหา

(ครูพิเศษ)

น.ส.สุปราณี สนองค์

(ครูผู้ช่วย)

 

น.ส.ณัฐการ  บุญรักษา

 

นางวาสนา  พงศ์ลักษมาณา

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ