โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15

 

 

นายสมชาติ  ฤทธิเพชรอัมพร

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

น.ส.นันทิยา  ลักษิตานนท์

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

น.ส.กัญญา  พูสมจิตต์

(ครูพิเศษ)

นางรัตนาภรณ์  ชมงาม

(ครูพิเศษ)

นางนงค์นุช  ถีระศิลป์

นางบุษบา  เจติยานุวัตร

(หัวหน้างานสัมพันชุมชน)

นางกาญจนา  อาร์โนลด์

นางอุไร  บัณฑิตาโสภณ

(หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

นางกัญญาวีร์  สืบนุช

นางณัฏฐินี  เพิ่มพูล

นายประพนธ์  ณ วังขนาย

นายวิชัย  รังดี

(หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร)

น.ส.ศิริพร  ภูบาล

*ภาษาจีน*

 

น.ส.พิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน

(ครูผู้ช่วย) *ภาษาจีน*

 

 นางขนิษฐา ทวีวงษ์

น.ส.ปาริชาติ  กมลยะบุตร

 

นายสายันต์ ปานทอง

 

นายปรัชญา คงถาวร

(ครูผู้ช่วย)

 

น.ส.อมรรัตน์  วงศ์สะอาด

(ครูผู้ช่วย) *ภาษาญี่ปุ่น*

น.ส.ศศธร  รอดเงิน

(ผู้ช่วยครู) *ภาษาญี่ปุ่น*

น.ส.รุ่งทิวา  ยาวุธ

(ผู้ช่วยครู) *ภาษาญี่ปุ่น*

 

 

Mr. Silem Sherwin Bernardo Villamar

Mr. Philip Baffoe - Twene

Mr. Lawrence  Fourie

Miss Jiang Liang

** ภาษาจีน **

 Miss Li Jia Shu

** ภาษาจีน **

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ