โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15

 

นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นางวิไล  รัตนากร

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

(หัวหน้างานบุคลากร)


น.ส.อินทิรา สังข์อุดม

(รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)

นายกฤษณะ  ทรัพย์ทวี

(ครูพิเศษ)

นายจำเริญ  โลห์สกุล

นางกรรณิการ์  สุดฮะ

นางจุฑารัตน์  สุขเสรี

นายพิษณุ  ยงดี

นางสุพัตรา  แจ้งจรัส

(หัวหน้างานทะเบียนฯ)         

น.ส.กองแก้ว  คุ้มทรัพย์

น.ส.ระพีพรรณ  ศรีวิเชียร

(หัวหน้าฝ่ายการบริหารทั่วไป)

นางสารภี  ทองอุทัย                  

นายตรีศูล  หลีล้วน       

นายประเสริฐ  สุวรรณยุคบดิน

(หัวหน้าฝ่ายการบริหารงบประมาณ)

น.ส.ศิริกุล  พิทักษ์รักชาติ

(หัวหน้างานระบบข้อมูลและสารสนเทศ)


น.ส.ปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข

(หัวหน้างานวัดและประเมินผล)

น.ส.วันทนา  ฮึกหาญสู้ศัตรู

(หัวหน้าฝ่ายการบริหารวิชาการ)

(หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพการศึกษา)

ว่าที่ ร.ต.อนุชา  เจริญอภิศักดิ์

(ครูพิเศษ)

น.ส.ณัชปภา  ภักตร์วิลัย

 

นางสมรวย  แซ่ภู่

(หัวหน้างานนโยบายและแผน)

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ