Login Form

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
430428

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1  

นายนิวัตร  วงศ์วิลัย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2  

นายสาคร  แก้วอุปการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

3  

นางสาววาสนา   สุกใส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

4  

นายประเสริฐ สุวรรณยุคบดิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

5  

นางสาวระพีพรรณ    ศรีวิเชียร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

6

นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานปกครองนักเรียน

7  

นางสาวกองแก้ว  คุ้มทรัพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

Facebook Like Box : RRBSC

โปรแกรมบริหาร MisSchool

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป