งานพัสดุโรงเรียน

Login Form

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
242605
1 2 3 4
Bootstrap Slider by WOWSlider.com v4.8

1  

นายนิวัตร  วงศ์วิลัย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2  

นายสาคร  แก้วอุปการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

3  

นางสาววาสนา   สุกใส

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

4  

นายประเสริฐ สุวรรณยุคบดิน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

5  

นางสาวระพีพรรณ    ศรีวิเชียร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

6

นายสมทรง  วงศ์ถาวรเรือง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานปกครองนักเรียน

7  

นางสาวกองแก้ว  คุ้มทรัพย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

งานวัดและประเมินผล