โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15

ข้อมูลบุคลากร

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

บุคคล ฝ่ายบริหาร

     ผู้อำนวยการโรงเรียน      จำนวน  ๑  คน  

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน  ๔  คน 

 

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

     กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์             จำนวน  ๑๘  คน   อัตราจ้าง  ๒  คน

     กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์            จำนวน  ๑๕  คน   อัตราจ้าง  ๒  คน

     กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ      จำนวน  ๑๔  คน   อัตราจ้าง  ๕  คน   ต่างชาติ  ๖  คน

     กลุ่มสาระฯภาษาไทย               จำนวน  ๙  คน   ช่วยราชการ  ๑  คน   อัตราจ้าง  ๑  คน

     กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา             จำนวน  ๑๑  คน   อัตราจ้าง  ๓  คน

     กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พละศึกษา   จำนวน  ๘  คน   อัตราจ้าง  ๒  คน

     กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา               จำนวน  ๘  คน   อัตราจ้าง  ๑  คน

     กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ         จำนวน  ๑๓  คน   พนักงานราชการ  ๑  คน   อัตราจ้าง  ๑  คน

 

งานสนับสนุนการสอน

     งานแนะแนว     จำนวน  ๓  คน

     งานห้องสมุด     จำนวน  ๒  คน

 

เจ้าหน้าที่

          ฝ่ายธุรการและสารสนเทศ         จำนวน  ๒  คน

          ฝ่ายการบริหารทั่วไป               จำนวน  ๒  คน

          ฝ่ายการบริหารกิจการนักเรียน    จำนวน  ๔  คน

          ฝ่ายการบริหารงบประมาณ       จำนวน  ๑  คน

          ฝ่ายการบริหารวิชาการ            จำนวน  ๖  คน

 

บุคลากร พนักงานและลูกจ้าง

          ลูกจ้างประจำ              จำนวน  ๔  คน

          พนักงานขับรถ (จ้าง)    จำนวน  ๓  คน

          พนักงานอัดสำเนา        จำนวน  ๑  คน

          พนักงานภารโรง          จำนวน  ๓  คน

          แม่บ้าน                     จำนวน    คน

         ช่างฝีมือ                    จำนวน   คน

          คนสวน                     จำนวน  ๒  คน

          พนักงานงานล้างจาน     จำนวน  ๗  คน

 

บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์    จำนวน  ๑๘  คน

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ