โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

100 ปี ร้อยใจ ร้อยสายใย ชาวรัตนฯ

Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /home/rracth/domains/rr.ac.th/public_html/home/templates/siteground-j16-10/html/com_content/article/default.php on line 15

คู่มือสำหรับประชาชน

*การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

*การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

*การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

*การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

*การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

*การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

*การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

เอกสารดาวน์โหลด
File
Download this file (การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ..pdf)การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Download this file (การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ..pdf)การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Download this file (การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ..pdf)การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Download this file (การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ..pdf)การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Download this file (การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ..pdf)การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Download this file (การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ..pdf)การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
Download this file (การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ..pdf)การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
Download this file (Prime candidates.pdf)สมัครเป็นนายก ส.บ.ม.ท
Download this file (UserEmail_M1.pdf)Email โรงเรียนร่วมกับ Google Education นักเรียนชั้น ม.1
Download this file (UserEmail_M2.pdf)Email โรงเรียนร่วมกับ Google Education นักเรียนชั้น ม.2
Download this file (UserEmail_M3.pdf)Email โรงเรียนร่วมกับ Google Education นักเรียนชั้น ม.3
Download this file (UserEmail_M4.pdf)Email โรงเรียนร่วมกับ Google Education นักเรียนชั้น ม.4
Download this file (UserEmail_M5.pdf)Email โรงเรียนร่วมกับ Google Education นักเรียนชั้น ม.5
Download this file (UserEmail_M6.pdf)Email โรงเรียนร่วมกับ Google Education นักเรียนชั้น ม.6

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ